نام محصول : شناخت تست انتخاب جایگزینی قطعات الکترونیک

نوع فایل : نرم افزار کامپیوتری
قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ
ویندوز XP / 7 / 9 / 10
این نرم افزار در موبایل قابل اجرا نیست و قابلیت چاپ ندارد

 

این فایل آموزشی به دو قسمت تقسیم شده است .
بخش اول 170 صفحه 20000 تومان
بخش دوم 193 صفحه 30000 تومان

برای دانلود فایل پیش نمایش روی لینک زیر کلیک کنید ( قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ)
دانلود
 

170 صفحه / حجم فایل 58 مگابایت / نوع فایل EXE

 

فصل 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر

1 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر عقربه ای 1

1 . 1 . 1 ویژگی های مولتی متر عقربه ای 1

2 . 1 . 1 نحوه اتصال پراب های مولتی متر عقربه ای و کالیبره کردن عقربه آن  6

3 . 1 . 1 انتخاب رنج مولتی متر عقربه ای 7

4 . 1 . 1 صفر کردن اهمی در مولتی متر عقربه ای 11

5 . 1 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر عقربه ای 12

2 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر دیجیتال 14

1 . 2 . 1 ویژگی های مولتی متر دیجیتال 14

2 . 2 . 1 اتصال پراب ها و تنظیم مد در مولتی متر دیجیتال 18

3 . 2 . 1 نحوه به کارگیری سوکت چند کاره در مولتی متر دیجیتال  19

4 . 2 . 1 انتخاب رنج در مولتی متر دیجیتال 20

5 . 2 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر دیجیتال 23

 

فصل 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ 24

1 . 2 ویژگی های و به کارگیری اسیلوسکوپ آنالوگ 24

1 . 1 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ آنالوگ 24

2 . 1 . 2 اتصال کابل برق و کابل های تست اسیلوسکوپ آنالوگ 35

3 . 1 . 2 تنظیمات قبل از راه اندازی و اندازه گیری با اسیلوسکوپ آنالوگ  36

2 . 2  ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ دیجیتال 37

1 . 2 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ دیجیتال 37

2 . 2 . 2 آماده سازی اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از استفاده 42

3 . 2 . 2 تنظیمات اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از روشن کردن و اندازه گیری 44

 

فصل 3 ابزار لحیم کاری قطعات الکترونیک 46

1 . 3 ویژگی های هویه و نحوه به کارگیری آن 46

1 . 1 . 3 ویژگی های هویه 46

2 . 1 .3 نحوه به کارگیری هویه 47

2 . 3 ویژگی ها و به کارگیری هیتر  48

1 . 2 . 3 ویژگی های هیتر 48

2 . 2 . 3 نحوه به کارگیری هیتر 49

 

فصل 4 نصب و لحیم کردن قطعات الکترونیک 51

1 . 4 نصب قطعات الکترونیک و الزامات فنی آن 51

1 . 1 . 4 شناخت الزامات نصب قطعات الکترونیک 51

2 . 1 . 4 شناخت ، ویژگی ها و الزامات لحیم کاری دستی 54

2 . 4 نصب و نحوه لحیم کاری قطعات الکترونیک با روش نصب مستقیم 55

1 . 2 . 4 نصب قطعات در روش جاسازی مستقیم 55

2 . 2 . 4 نحوه لحیم کردن قطعه با روش جاسازی مستقیم  60

3 . 4 نحوه نصب و لحیم کردن قطعات smd  64

1 . 3 . 4 لحیم کاری دستی قطعات smd  64

 

4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات الکترونیک 66

1 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعه با پایه های با روش جاسازی مستقیم 66

2 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات نوع smd   68

 

فصل 5 شناخت ، انتخاب و جایگزینی مقاومت  71

1 . 5 شناخت مقاومت 71

1 . 1 . 5 شناخت انواع مقاومت و ویژگی های آن 71

2 . 1 . 5 نحوه شناسایی پارامترهای مقاومت 77

3 . 1 . 5 شناخت وظایف مقاومت 85

2 . 5 نحوه تست مقاومت 87

1 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت با نوارهای رنگی 87

2 . 2 . 5 نحوه تست ترمیستور  88

3 . 2 . 5 نحوه تست فتورزیستور  89

4 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت تابع رطوبت (مقاومت حساس به رطوبت) 90

5 . 2 . 5 نحوه تست وریستور 91

6 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت تابع گاز (مقاومت حساس به گاز) 93

7 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت قابل تنظیم 94

3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت 96

1 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت عادی  96

2 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی فیوز 97

3 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت آجری 97

4 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی ترمیستور 98

5 .3 . 5 انتخاب و جایگزینی فتورزیستور  99

6 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت تابع رطوبت 99

7 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی وریستور 100

8 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت تابع گاز  100

9 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت قابل تنظیم 101

 

فصل 6 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی خازن 102

1 . 6 آشنایی با خازن  102

1 . 1 . 6 شناخت ویژگی ها و انواع خازن  102

2 . 1 . 6 تشریح علامت گذاری پارامترهای خازن 110

3 . 1 . 6 آشنایی با ویژگی های کارکردی خازن 114

2 . 6 نحوه تست خازن 116

1 . 2 . 6 نحوه تست خازن عادی 116

2 . 2 . 6 نحوه تست خازن الکترولیت 118

3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن 122

1 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن عادی 122

2 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن الکترولیت 122

3 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن متغیر 123

 

فصل 7 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی سلف  124

1 . 7 شناخت سلف 124

1 . 1 . 7 آشنایی با ویژگی ها و انواع سلف124

2 . 1 . 7 شرح علامت گذاری پارامترهای سلف 129

3 . 1 . 7 شناخت ویزگی ها و عملکرد سلف 133

2 . 7 نحوه تست سلف  135

1 . 2 . 7 نحوه تست سلف با نوارهای رنگی 135

2 . 2 . 7 نحوه تست سلف با کد رنگی 136

3 . 2 . 7 نحوه تست سلف القایی  137

4 . 2 . 7 نحوه تست سلف smd  138

5 . 2 . 7 نحوه تست سلف تریمر 138

3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف  139

1 . 3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف عادی  139

2 . 3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف متغیر 139

 

فصل 8 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی دیود 141

1 . 8 آشنایی با دیود 141

1 . 1 . 8 شناخت ویژگی ها و انواع دیود 141

2 . 1 . 8 شرح نامگذاری پارامترهای دیود 147

3 . 1 . 8 شناخت ویژگی ها و وظیفه دیود  149

2 . 8 نحوه تست دیود 155

1 . 2 . 8 نحوه تست قطبیت پایه های دیود 155

2 . 2 . 8 نحوه تست جهت تعیین جنس ماده دیود 156

3 . 2 . 8 نحوه تست دیود یکسوساز 156

4 . 2 . 8 نحوه تست دیود زنر 157

5 . 2 . 8 نحوه تست دیود نورانی (LED) 158

6 . 2 . 8 نحوه تست فتودیود  160

7 . 2 . 8 نحوه تست دیود آشکارساز  161

8 . 2 . 8 نحوه تست دیاک 161

3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود 164

1 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود یکسوساز 164

2 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود زنر 164

3 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود آشکارساز 167

4 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود نورانی (LED) 168

5 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود خازنی 169

6 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود سوئیچ 169

 
پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود ظاهر می شود. لطفا در صفحه پرداخت آنلاین شماره همراه و ایمیل را دقیق وارد کنید.
می توانید فایل را از طریق ایمیل یا واتس آپ دریافت کنید

روش پرداخت به کارت
ارسال لینک دانلود به ایمیل یا واتس آپ
روش اول روش دوم  
 

193 صفحه / حجم فایل 65 مگابایت / نوع فایل EXE

 

فصل 9 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانزیستور 171

1 . 9 آشنایی با ترانزیستور 171

1 . 1 . 9 آشنایی با ویژگی ها و انواع ترانزیستور 171

2 . 1 . 9 شرح نامگذاری پارامترهای ترانزیستور 175

3 . 1 . 9 شناخت ویژگی ها و وظایف ترانزیستور 178

2 . 9 نحوه تست ترانزیستور 183

1 . 2 . 9 نحوه تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع NPN 183

2 . 2 . 9 نحوه تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع PNP 184

3 . 2 . 9 نحوه تعیین سالم یا خراب بودن ترانزیستور نوع NPN 187

4 . 2 . 9 نحوه تعیین سالم یا خراب بودن ترانزیستور نوع PNP  188

5 . 2 . 9 نحوه تست تقویت کنندگی ترانزیستور  189

6 . 2 . 9 نحوه تست منحنی مشخصه ترانزیستور  192

7 . 2 . 9 نحوه تست فتوترانزیستور  194

8 . 2 . 9 نحوه تست شکل موج خروجی در تقویت کننده سیگنال پایین جریان متناوب 195

9 . 2 . 9 نحوه تست کارایی ترانزیستور در تقویت کننده سیگنال پایین AC  196

10 . 2 . 9 نحوه تست تقویت کننده ولتاژ DC ترانزیستور 197

11 . 2 . 9 نحوه تست مدار راه انداز ترانزیستور 198

12 . 2 . 9 نحوه تست مدار روشنایی کنترل شده با نور ترانزیستور 199

3 . 9 انتخاب و جایگزینی ترانزیستور 200

 

فصل 10 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانزیستور اثر میدان  204

1 . 10 آشنایی با ترانزیستور اثر میدان 204

1 . 1 . 10 شناخت ویژگی ها و انواع ترانزیستور اثر میدان 204

2 . 1 . 10 شرح علامت گذاری پارامترهای ترانزیستور اثر میدان 207

3 . 1 . 10 شناخت عملکرد ترانزیستور اثر میدان 210

2 .  10 نحوه تست ترانزیستور اثر میدان 212

1 . 2 . 10 نحوه تست قابلیت تقویت ترانزیستور اثر میدان پیوندی 212

2 . 2 . 10 نحوه تست قابلیت تقویت کنندگی ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق 213

3 . 2 . 10 نحوه تست مشخصه تقویت کننده راه اندازی ترانزیستور اثر میدان  214

4 . 2 . 10 نحوه تست وضعیت کاری ترانزیستور اثر میدان 215

3 . 10 انتخاب و جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

1 . 3 . 10 اصول جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

2 . 3 . 10 موارد احتیاطی برای جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

3 . 3 . 10 نحوه جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 218

 

فصل 11 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی تریستور 222

1 . 11 شناخت تریستور  222

1 . 1 . 11 شناخت ویژگی ها و انواع تریستور 222

2 . 1 . 11 شرح روش شناسایی پارامترهای تریستور 226

3 . 1 . 11 آشنایی با ویژگی ها و کارکرد تریستور 229

2 . 11  نحوه تست تریستور  231

1 . 2 . 11 نحوه تشخیص قطبیت پایه های تریستور یک جهته  231

2 . 2 . 11 نحوه تست قابلیت راه اندازی (تریگر) تریستور یک جهته 232

3 . 2 . 11 نحوه تست قابلیت راه اندازی (تریگر) تریستور دو جهته (ترایاک) 234

4 . 2 . 11 نحوه تست ویژگی هدایت ترایاک در بایاس مستقیم و معکوس تریستور دو جهته (ترایاک) 236

3 . 11 انتخاب و جایگزینی تریستور 237

1 . 3 . 11 اصول جایگزینی تریستور و مواردی که باید به آنها توجه شود  237

2 . 3 . 11 نحوه جایگزینی تریستور  237

 

فصل 12 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی آیسی  239

1 . 12 آشنایی با آیسی 239

1 . 1 . 12 آشنایی با انواع آیسی 239

2 . 1 . 12 شرح علامت گذاری پارامترهای آیسی 243

3 . 1 . 12 شناخت ویژگی ها و کاربرد آیسی 248

2 . 12 نحوه تست آیسی 249

1 . 2 . 12 نحوه تست ولتاژ رگولاتور سه پایه 249

2 . 2 . 12 نحوه تست تقویت کننده عملیاتی 252

3 . 2 . 12 نحوه تست تقویت کننده (آمپلی فایر) توان صدا 257

4 . 2 . 12 نحوه تست ریزپردازنده 261

3 . 12 انتخاب و جایگزینی آیسی  267

1 . 3 . 12 اصول جایگزینی آیسی 267

2 . 3 . 12 نحوه جایگزینی آیسی  267

فصل 13 کارکرد و نحوه تست رله و کنتاکتور 270

1 . 13 کارکرد و نحوه تست رله  270

1 . 1 . 13 ویژگی های کارکردی رله 271

2 . 1 . 13 نحوه تست رله 274

2 . 13 کارکرد و نحوه تست کنتاکتور  276

1 . 2 . 13 ویژگی ها و کارکرد کنتاکتور 276

2 . 2 . 13 نحو تست کنتاکتور 278

 

 

فصل 14 کارکرد و نحوه تست اپتوکوپلر و قطعه هال  279

1 . 14 کارکرد و نحوه تست اپتوکوپلر 279

1 . 1 . 14 کارکرد و ویژگی های اپتوکوپلر 279

2 . 1 . 14 نحوه تست اپتوکوپلر 280

2 . 14 کارکرد و نحوه تست قطعه هال 281

1 . 2 . 14 ویژگی ها و کارکرد قطعه هال 281

2 . 2 . 14 نحوه تست قطعه هال 283

 

فصل 15 کارکرد و نحوه تست سون سگمنت، قطعات صوتی و باطری 284

1 . 15 کارکرد و نحوه تست سون سگمنت 284

1 . 1. 15 ویژگی ها و کارکرد سون سگمنت 284

2 . 1 . 15 نحوه تست سون سگمنت 285

2 . 15 کارکرد و نحوه تست قطعات صوتی  287

1 . 2 . 15 ویژگی ها و کارکرد اسپیکر 287

2 . 2 . 15 نحوه تست اسپیکر 288

3 . 2 . 15 ویژگی ها و کارکرد بازر 289

4 . 2 . 15 نحوه تست بازر 290

3 .15 کارکرد و نحوه تست باطری  291

1 . 3 . 15 ویژگی ها و کارکرد باطری  291

2 . 3 . 15 نحوه تست باطری 292

 

فصل 16 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور  294

1 . 16 آشنایی با ترانسفورماتور 294

1 . 1 . 16 شناخت ویژگی ها و انواع ترانسفورماتور 294

2 . 1 . 16 شرح علامت گذاری پارامترهای ترانسفورماتور  297

3 . 1 . 16 آشنایی با وظایف ترانسفورماتور 299

2 . 16 نحوه تست ترانسفورماتور  301

1 . 2 . 16 نحوه تست اندازه اهمی سیم پیچ های ترانسفورماتور  301

2 . 2 . 16 نحوه تست ولتاژ ورودی و خروجی ترانسفورماتور 304

3 . 2 . 16 نحوه تست اندوکتانس سیم پیچ ترانسفورماتور 306

3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور 308

1 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور منبع تغذیه 308

2 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتورهای فرکانس میانه 308

3 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور خروجی افقی 308

 

فصل 17 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی موتور الکتریکی 309

1 . 17 آشنایی با موتور الکتریکی 309

1 . 1 . 17 شناخت ویژگی ها و انواع موتورهای الکتریکی 309

2 . 1 . 17 شرح علامت گذاری پارامترهای موتور  315

3 . 1 . 17 آشنایی با ویژگی ها و کارکرد موتور 316

2 . 17 نحوه تست موتور 317

1 . 2 . 17 نحوه تست غیردقیق (کلی) اندازه اهمی سیم پیچ در موتورهای DC مدل کوچک 317

2 . 2 . 17 نحوه تست غیردقیق (کلی) اندازه اهمی سیم پیچ در موتورهای AC تک فاز 318

3 . 2 . 17 نحوه تست دقیق اندازه اهمی سیم پیچ موتور AC سه فاز 319

4 . 2 . 17 نحوه تست مقاومت عایق موتور 320

5 . 2 . 17 نحوه تست جریان بی باری موتور  321

6 . 2 . 17 نحوه تست سرعت چرخش موتور  323

3 . 17 انتخاب و جایگزینی موتور  324

1 . 3 . 17 انتخاب و جایگزینی کل موتور  324

2 . 3 . 17 انتخاب و جایگزینی قطعات موتور 325

 

فصل 18 تست قطعات الکترونیک در مدارهای الکترونیک 326

1 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار منبع تغذیه  326

1 . 1 . 18 قطعات اصلی در مدار منبع تغذیه 326

2 . 1 . 18 نقاط تست اصلی در مدار منبع تغذیه  329

3 . 1 . 18 نحوه تست فیوز در مدار منبع تغذیه  330

4 . 1 . 18 نحوه تست وریستور (محافظ اضافه ولتاژ) در مدار منبع تغذیه 330

5 . 1 . 18 نحوه تست پل دیود در مدار منبع تغذیه 331

6 . 1 . 18 نحوه تست ترانسفورماتور کاهنده در مدار منبع تغذیه 332

7 . 1 . 18 نحوه تست دیود زنر در مدار منبع تغذیه 333

2 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار تماس صوتی 333

1 . 2 . 18 قطعات الکترونیک در مدار تماس صوتی  333

2 . 2 . 18 نقاط تست اصلی در مدار تماس صوتی 335

3 . 2 . 18 نحوه تست میکروفن در مدار تماس صوتی 335

4 . 2 . 18 نحوه تست اسپیکر در مدار تماس صوتی 336

5 . 2 . 18 سوئیچ هوک در مدار تماس صوتی 337

3 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 338

1 . 3 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 338

2 . 3 . 18 نقاط تست اصلی در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 339

3 . 3 . 18 نحوه تست ریموت کنترلر در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 340

4 . 3 . 18 نحوه تست گیرنده ریموت کنترل در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 341

5 . 3 . 18 نحوه تست دیود LED در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 342

4 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار پردازش سیگنال صدا 342

1 . 4 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار پردازش سیگنال صدا  342

2 . 4 . 18 نقاط تست اصلی در مدار پردازش سیگنال صدا  344

3 . 4 . 18 نحوه تست چیپ پردازش سیگنال صدا در مدار پردازش سیگنال صدا  344

4 . 4 . 18 نحوه تست تقویت کننده توان صدا در مدار پردازش سیگنال صدا  346

5 . 4 . 18 نحوه تست اسپیکر در مدار پردازش سیگنال صدا  347

5 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار کنترلر  347

1 . 5 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار کنترلر 347

2 . 5 . 18 نقاط تست اصلی در مدار کنترلر  350

3 . 5 . 18 نحوه تست ترانزیستور توان در مدار کنترلر 350

4 . 5 . 18 نحوه تست مقایسه گر ولتاژ در مدار کنترلر  352

5 . 5 . 18 نحوه تست ولتاژ رگولاتور در مدار کنترلر  353

6 . 5 . 18 نحوه تست مقاومت محدود ساز جریان در مدار کنترلر  353

6 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار ریزپردازنده  354

1 . 6 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار ریزپردازنده 354

2 . 6 . 18 نقاطت تست اصلی در مدار ریزپردازنده  356

3 . 6 . 18 نحوه تست چیپ ریزپردازنده در مدار ریزپردازنده  357

4 . 6 . 18 نحوه تست اینورتر در مدار ریزپردازنده  358

5 . 6 . 18 نحوه تست رله در مدار ریزپردازنده  359 

 

 

روش پرداخت به کارت
ارسال لینک دانلود به ایمیل یا واتس آپ
روش اول روش دوم  
آگهی