نام محصول : راهنمای کامل عیب یابی خرابی های تلویزیون رنگی

نوع فایل : نرم افزار کامپیوتری
قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ
ویندوز XP / 7 / 9 / 10
این نرم افزار در موبایل قابل اجرا نیست و قابلیت چاپ ندارد
این نرم افزار آموزشی به دو بخش تقسیم شده است :
بخش اول 87 صفحه 25000 تومان
بخش دوم 101 صفحه 35000 تومان

برای دانلود فایل پیش نمایش روی دانلود کلیک کنید (قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ)
دانلود

تعداد صفحات 87/ حجم فایل 50 مگابایت / 25000 تومان

 

فصل 1

1 . 1  شناخت ساختار کلی تلویزیون رنگی

2 . 1  تسلط بر ترتیب جریان سیگنال در تلویزیون رنگی

3 . 1  نحوه شناسایی خرابی های تلویزیون رنگی

فصل 2

1 . 2  پیدا کردن مدار IF و تیونر

2 . 2  شناخت اصول کار سیگنال در مدار IF و تیونر

3 . 2  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار IF و تیونر

1 . 3 . 2  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار IF و تیونر تلویزیون رنگی TCL

2 . 3 . 2  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار IF و تیونر تلویزیون رنگی Hisense

3 . 3 . 2  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار IF و تیونر تلویزیون رنگی Philips

 فصل 3

1 . 3  پیدا کردن مدار پردازش سیگنال صدا

2 . 3  شناخت اصول کار سیگنال در مدار پردازش سیگنال صدا

3 . 3  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا

1 . 3 . 3  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Skyworth

2 . 3 . 3 فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Hisense

3 . 3 . 3 فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی TCL

4 . 3 . 3 فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Prima

5 . 3 . 3  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Toshiba

6 . 3 . 3  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Changhong

7 . 3 . 3  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Haier

8 . 3 . 3  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Kongka

 9 . 3 . 3  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال صدا تلویزیون رنگی Sony

فصل 4

1 . 4  پیدا کردن مدار پردازش سیگنال ویدیو

2 . 4  شناخت اصول کار سیگنال در مدار پردازش سیگنال ویدیو

3 . 4 فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال ویدیو

1 . 3 . 4  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال ویدیو تلویزیون رنگی TCL

2 . 3 . 4  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال ویدیو تلویزیون رنگی Changhong

3 . 3 . 4  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار پردازش سیگنال ویدیو تلویزیون رنگی Hisense


روش پرداخت به کارت
ارسال لینک دانلود به ایمیل یا واتس آپ
روش اول روش دوم  
 
تعداد صفحات 101 / حجم فایل 60 مگابایت / 35000 تومان
 

فصل 5

1 . 5  پیدا کردن مدار اسکن افقی

2 . 5  شناخت اصول کاری سیگنال در مدار اسکن افقی

3 . 5  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن افقی

1 . 3 . 5  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن افقی تلویزیون رنگی TCL

2 . 3 . 5  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن افقی تلویزیون رنگی Hisense

3 . 3 . 5  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن افقی تلویزیون رنگی Kongka

4 . 3 . 5  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن افقی تلویزیون رنگی Skyworth

5 . 3 . 5  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن افقی تلویزیون رنگی Haier

 فصل 6

1 . 6  پیدا کردن مدار اسکن عمودی

2 . 6  شناخت اصول کار سیگنال در مدار اسکن عمودی

3 . 6  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن عمودی

1 . 3 . 6  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن عمودی تلویزیون رنگی ChangHong

2 . 3 . 6  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن عمودی تلویزیون رنگی TCL

3 . 3 . 6  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار اسکن عمودی تلویزیون رنگی Skyworth

 فصل 7

1 . 7  پیدا کردن مدار کنترل سیستم

2 . 7  شناخت اصول کار سیگنال در مدار کنترل سیستم

3 . 7  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم

1 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگی TCL

2 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگی Changhong

3 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگیTCL

4 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگی Prima

5 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگی Kongka

6 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگی Skyworth

7 . 3 . 7  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار کنترل سیستم تلویزیون رنگی Hisense

 فصل 8

1 . 8  پیدا کردن مدار منبع تغذیه سوئیچینگ

2 . 8  شناخت اصول کاری مدار منبع تغذیه سوئیچینگ

3 . 8  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی مدار منبع تغذیه سوئیچینگ

1 . 3 . 8  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ تلویزیون رنگی TCL

2 . 3 . 8  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ تلویزیون رنگی Kongka

3 . 3 . 8  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ تلویزیون رنگی Changhong

4 . 3 . 8  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ تلویزیون رنگی Panasonic

 فصل 9

1 . 9  پیدا کردن مدار لامپ تصویر

2 . 9  شناخت اصول کاری مدار لامپ تصویر

3 . 9  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی در مدار لامپ تصویر

1 . 3 . 9  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار لامپ تصویر تلویزیون رنگی Kongka

2 . 3 . 9  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار لامپ تصویر تلویزیون رنگی Hisense

 فصل 10

1 . 10  پیدا کردن مدار سوئیچ AV/TV

2 . 10  شناخت اصول کاری سیگنال در مدار سوئیچ AV/TV

3 . 10  شناخت فرآیند عیب یابی خرابی در مدار سوئیچ AV/TV

1 . 3 . 10  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار سوئیچ AV/TV در تلویزیون رنگی TCL

2 . 3 . 10  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار سوئیچ AV/TV در تلویزیون رنگی Hisense

3 . 3 . 10  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار سوئیچ AV/TV در تلویزیون رنگی Kongka

4 . 3 . 10  فرآیند عیب یابی خرابی در مدار سوئیچ AV/TV در تلویزیون رنگی Skyworth

 

روش پرداخت به کارت
ارسال لینک دانلود به ایمیل یا واتس آپ
روش اول روش دوم