قیمت DVD آموزش ساخت تابلو LED (به صورت کاملا کاربردی )  
40000 تومان 


برای خرید بسته آموزشی ساخت تابلو LED می توانید هزینه محصول آموزشی را به یکی از حساب های زیر واریز کنید .

بانک ملی شماره حساب  :   4519581211                                                     به نام عبدالباسط وثوقی نیا
شماره کارت بانک ملی     :   2525   9391   9914   6037      جهت کارت به کارت  به نام عبدالباسط وثوقی نیا
درباره  مسئول پشتیبانی
 


پس از پرداخت هزینه توسط شما ، از طرف بانک ملی  پیامک دریافت هزینه به ما ارسال می شود و در همان روز بسته آموزشی برای شما ارسال می شود                        ( پیک موتوری یا پست )

پشتیبانی فروش :  وثوقی نیا
09118747767  :ساعت پاسخگویی  9 صبح تا 18

01722239510  : پاسخگویی از ساعت  9 تا 12

پس از پرداخت هزینه ، بسته آموزشی که به صورت DVD است :
اگر در هر جای دیگری از ایران هستید به صورت پستی بسته آموزشی ارسال خواهد شد.