پخش کننده فیلم  اینترنت  ضدویروس - امنیت سیستم دیکشتری (فرهنگ لغت)    
     
  رایت CD-DVD  ویرایش عکس  ویرایش فیلم   نرم افزارهای سودمند      
       
    نرم افزار های 3 بعدی    آفیس و تایپ و PDF