آموزش نصب Corel VideoStudio X6  1- وارد کردن یک فایل ویدویویی  و قرار دادن آهنگ روی آن
 قابلیت های جدید Corel VideoStudio X6 2-  ذخیره کردن  پروژه ای که ساخته اید
  3-  قرار دادن تصویر یا فیلم روی فیلم قبلی
  4- قرار دادن متن روی فایل ویدیویی
  5-  اضافه کردن متن فارسی به پروژه
  6- برش قسمت های اضافی فیلم