مشکل در نوشتن اعداد به صورت فارسی فرمول نویسی در ورد
نصب نرم افزار Office 2010 نمایش غیر استاندارد فونت ها و نصب فونت فارسی
ذخیره خودکار صفحات تایپ شده در Word در صورت بروز مشکل